Bitenium

Thực hiện để bảo vệ ví của bạn , để thanh toán nhanh chóng và an toàn, để tiết kiệm thời gian của bạn

Ref. Coinmarketcap.com

An toàn và an toàn
Bảo mật cấp ngân hàng của chúng tôi giữ cho tất cả các giao dịch và thông tin cá nhân của bạn được an toàn.

Ví Bitcoin được lưu trữ trực tuyến của bạn.

Không còn trộm cắp. Chúng tôi giữ Bitcoin của bạn an toàn và bảo mật.

Giải mã ví hai yếu tố cung cấp thêm một mức độ bảo mật cho bạn.

Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào tài khoản của mình và điều này có nghĩa là tiền của bạn luôn được an toàn.

Bitcoin của bạn đang nằm trong tay an toàn.

Chúng tôi không có bất kỳ rủi ro bảo mật. 95% dữ liệu Bitcoin được lưu trữ ngoại tuyến.